Предвид сложната епидемиологична ситуация, свързана с
разпространението на COVID – 19 на територията на София, обявено с решение на
13.03.2020 г. Спешна ситуация в Народното събрание на Република България.
Клиентите се приемат само с предварително резервирани часове.
Услугите се предоставят при строг режим на здраве и хигиена

на ул. Любен Каравелов №74,

Тел. 0876 421 127