Какво е Olaplex

Косата ни съдържа милиони дисулфидни връзки.
Тези връзки придават на косата нейната структура, здравина и стабилност. Когато дисулфидните връзки се разрушат, това води до увреждане.

OLAPLEX възстановява увредената и компрометирана коса, като възстановява отвътре навън с нашата патентована единствена съставка, бис-аминопропил дигликол дималеат.

След като всички връзки са непокътнати и подравнени, вие имате здрава, красива, лъскава коса, лесна за докосване.

OLAPLEX работи за възстановяване на счупени връзки.
Нашата патентована технология OLAPLEX Bond Building работи на молекулярно ниво. Бис-аминопропил дигликол дималеат, една единствена молекула, драматично подобрява здравината на косъма, предпазва отвътре и осигурява незабавни резултати за всички типове коса.